“Weet je wat echt erg zou zijn? Als ik niet in de ruimte zou mogen.”

     “Je weet toch dat de Aarde ook in de ruimte is.”

“Ja, dat weet ik. Maar waarin zit de ruimte dan?”

     “Dat weten we niet. We zijn nog nooit verder geraakt.”

“Ik ben wel al aan de grenzen van de ruimte geweest. “En daar was een reusachtige planeet!”

T, 4 jaar

Naamloos-1.jpg
 
Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is meer dan 'slim' zijn of een 'hoog IQ' hebben.

Hoogbegaafdheid behelst een uitgebreid amalgaam aan persoonskenmerken, die in meerdere of mindere mate voorkomen.

Hoogbegaafden zijn en ervaren de omgeving zeer intens. Ze worden sneller geprikkeld door zintuiglijke waarnemingen en de prikkels worden bovendien zeer diep ervaren. Dit heeft zijn voordelen natuurlijk, maar kan er ook toe leiden dat ze sneller overprikkeld zijn.

Bij kinderen uit dit zich in driftbuien, stemmingswisselingen, angsten, maar ook in euforie, nood aan veel fysieke troosthonger en rustmomenten om prikkels te verwerken...

Naamloos-2.jpg
Naamloos-3.jpg
 
Individueel gesprek met ouders

Heb je het gevoel dat jouw kind een tikkeltje anders is? Doorploegde je al ettelijke lijsten met kenmerken? Of heb je zelf een ouderlijk aanvoelen? Ik onderzoek samen met jou of je kind hoogbegaafd is, met welke moeilijkheden het kampt en wat we eraan kunnen doen. Ook wanneer je met de handen in het haar zit omdat het ouderschap eventjes niet lekker loopt, help ik je graag de frustraties overwinnen en een andere aanpak uitproberen. 

Individuele begeleiding van het kind

Tijdens een intakegesprek luister ik naar jullie verhaal en bespreken we de noden van je kind. In een reeks sessies buigen we het obstakel om tot een kans waar jouw kind zelf mee aan de slag kan. Zowel cognitieve uitdaging

als (sociaal) welbevinden zijn noodzakelijk om te kunnen floreren. Veel voorkomende obstakels zijn fixed mindset, (de)motivatie, leerproblemen, onderpresteren, overprikkeling, faalangst, emotionele of sociale moeilijkheden, existentiële problemen, ...

Persoonlijke begeleiding op school

Ik begeleid ouders bij gesprekken met de school of tijdens het oudercontact. Zo kan ik jullie ondersteunen en de school adviseren rond versnellen, verrijken, problemen die het kind mogelijk ondervindt door zijn/haar hoogbegaafdheid. Wanneer de school niet veel ervaring heeft met hoogbegaafdheid kan een derde, meer neutrale persoon een positieve invloed hebben.

Individuele gesprekken met volwassenen

Ik begeleid ook volwassenen die worstelen met hun hoogbegaafdheid, dubbele diagnose of existentiële problemen die een link hebben met hun hoogbegaafdheid.

Aanbod
Een eerste gesprek duurt anderhalf uur. Zo kan ik voldoende tijd nemen om je (kind) beter te leren kennen en de situatie goed te begrijpen.
Zijn er meer sessies nodig om het probleem ten gronde aan te pakken, dan doen we dit met afspraken van een uur.
Indien het niet klikt of het probleem gaandeweg verdwijnt, kan er op elk moment gestopt worden met de coaching.
Het welbevinden van jou is dè prioriteit. 
Tarief: € 65 / uur - Intake: € 95 / 1,5 uur
Naamloos-6.jpg
Groepssessies Literatuur, Verhalen & Filosofie

Doorheen het jaar bied ik workshops en plusklassen (5 tot 8 namiddagen) aan voor kinderen tussen 6 en 16 jaar, over filosofie,  (kunst)geschiedenis, feminisme, wetenschap, politiek, literatuur, lezen en schrijven ... Extra uitdaging en voedsel voor het creatieve en nieuwsgierige brein!

Thema-avonden op maat

Ik organiseer thema-avonden rond hoogbegaafdheid, mindset, motivatie, onderpresteren, hoogbegaafdheid in het onderwijs, positieve discipline, ... Je kunt mij ook vragen voor een lezing over een bepaald topic. 

Opleidingen voor leerkrachten / studiedagen voor scholen

Deze opleidingen worden georganiseerd via Hoogbloeier Gifted Academy, het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid waarvan ik partner ben. Op www. giftedacademy.be vind je meer informatie.

Check mijn Facebook-pagina voor activiteiten!

hartelijk dank

Over mij

 

Ik ben Caroline, mama van twee hoogbegaafde kinderen (van wie één UHB), ervaringsdeskundige en begeesterd door de heerlijke complexiteit van het brein.

Tijdens mijn studie in de Wijsbegeerte werd mijn fascinatie voor het brein en de neurologie reeds aangewakkerd. Ook nadien bleef ik me verder verdiepen in de werking van onze hersenen en de psychologie van de mens. Toen ik in 2015 ontdekte dat mijn zoon hoogbegaafd was, opende dat een nieuw hoofdstuk in mijn eindeloze zoektocht naar wat mensen maakt zoals ze zijn, wat hen drijft, hoe onze psyche functioneert en wat ons gedrag bepaalt. Hoge intelligentie, intensiteit en hyperprikkelbaarheid kwamen hoog op de agenda te staan. 


Ik verslond boeken, websites, wetenschappelijke artikels, forums, en ging praten met experten in hoogbegaafdheid. Ik kwam terecht bij Hoogbloeier (expertisecentrum in hoogbegaafdheid) waar ik een verdiepings- en expertopleiding in hoogbegaafdheid volgde. Ik legde een examen af en werd partner van het Hoogbloeier — netwerk.

Ik besloot mijn kennis en ervaring om te zetten in praktijk. Als ervaringsdeskundige ken ik zelf de uitdagingen waar je mee worstelt, als moeder ken ik de moeilijkheden waar kinderen thuis, op school en tussen hun vrienden mee kampen. Ook literatuur, verhalen en filosofie krijgen een belangrijke rol in mijn begeleiding.

Naamloos-5.jpg
Naamloos-8.jpg
Naamloos-7.jpg
 

* io - is de binnenste van de vier grote manen van de planeet Jupiter. De maan werd op 8 januari 1610 door Galileo Galilei ontdekt. Simon Marius, die ook de ontdekking opeiste, noemde de maan naar Io, de mythologische dochter van de riviergod Inachus. Deze maan wordt vanwege haar uiterlijk ook wel de pizzamaan genoemd.