top of page

iO sluit op 15 december voorgoed de deuren. Er worden geen nieuwe intakes meer ingepland. 

Dank aan alle cliënten en cliëntjes voor hun vertrouwen en de heerlijke gesprekken.

 

“Weet je wat echt erg zou zijn? Als ik niet in de ruimte zou mogen.”

     “Je weet toch dat de Aarde ook in de ruimte is.”

“Ja, dat weet ik. Maar waarin zit de ruimte dan?”

     “Dat weten we niet. We zijn nog nooit verder geraakt.”

“Ik ben wel al aan de grenzen van de ruimte geweest. “En daar was een reusachtige planeet!”

T, 4 jaar

Naamloos-1.jpg
Hoogbegafdheid
Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is meer dan 'slim zijn’ of een 'hoog IQ' hebben.

 

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen zijn, reageren èn ervaren de omgeving zeer intens. Deze intensiteit kan zich op vijf domeinen manifesteren (psychomotorisch, sensueel, intellectueel, verbeeldend, emotioneel) en behoort tot de kern van hoogbegaafdheid (nog meer uitgesproken bij uitzonderlijk hoogbegaafden). Dit heeft vele voordelen, maar kan er ook toe leiden dat ze sneller overprikkeld raken (driftbuien), of meegesleurd worden door hun emoties, angsten ontwikkelen of gedisconnecteerd raken van de realiteit (escapisme in een fantasiewereld), dat ze hyperactief en doordrammerig worden, of dat ze gaan intellectualiseren. Valkuilen die kunnen onderzocht, besproken en omgevormd worden tot sterktes.

Naamloos-2.jpg
Naamloos-3.jpg
Aanbod
Individueel gesprek met ouders

Heb je het gevoel dat jouw kind een tikkeltje anders is? Doorploegde je al ettelijke lijsten met kenmerken? Of heb je zelf een ouderlijk aanvoelen? Ik onderzoek samen met jou of je kind hoogbegaafd is, met welke moeilijkheden het kampt en wat we eraan kunnen doen. 

Individuele begeleiding van het kind

Tijdens een intakegesprek luister ik naar jullie verhaal en bespreken we de noden van je kind. In een reeks sessies buigen we het obstakel om tot een kans waar jouw kind zelf mee aan de slag kan. Zowel cognitieve uitdaging

als (sociaal) welbevinden zijn noodzakelijk om te kunnen floreren. Veel voorkomende obstakels zijn fixed mindset, (de)motivatie, leerproblemen, onderpresteren, overprikkeling, faalangst, emotionele of sociale moeilijkheden, existentiële problemen, ...

Persoonlijke begeleiding op school

Ik begeleid ouders bij gesprekken met de school of tijdens het oudercontact. Zo kan ik jullie ondersteunen en de school adviseren rond versnellen, verrijken, problemen die het kind mogelijk ondervindt door zijn/haar hoogbegaafdheid. Wanneer de school niet veel ervaring heeft met hoogbegaafdheid kan een derde, meer neutrale persoon een positieve invloed hebben.

Individuele gesprekken met volwassenen

Ik begeleid ook volwassenen die worstelen met hun hoogbegaafdheid, dubbele diagnose of existentiële problemen die een link hebben met hun hoogbegaafdheid.

 

Didactisch onderzoek

Wil je graag weten welke kennis jouw kind al beheerst en wat zijn/haar didactisch niveau is, dan kunnen we een didactisch onderzoek uitvoeren. Dit is geen IQ-test, maar een onderzoek gericht op welke leerstof hij/zij al beheerst van het huidige of komende leerjaar. Op deze manier kan bijvoorbeeld de keuze tot versnellen of enkel verrijken nog beter gefundeerd worden. 

Aanbod
 
Voor kinderen en tieners:
Een intakegesprek duurt anderhalf uur en vindt plaats met enkel de ouder(s), tenzij je kind een tiener is. Daarna zie ik je kind twee keer een uur apart om de obstakels/valkuilen te identificeren. Hierop volgt een oudergesprek en een advies (ingrepen thuis, school, praktijk).
Zijn er meer sessies in de praktijk nodig om het probleem ten gronde aan te pakken, dan doen we dit met afspraken van een uur.
Voor jongeren en volwassenen: 
Een intakegesprek duurt anderhalf uur om jouw situatie te onderzoeken en door te spreken. Daaropvolgende sessies duren telkens een uur. 
Indien het niet klikt of het probleem gaandeweg verdwijnt, kan er op elk moment gestopt worden met de begeleiding.
Het welbevinden van jou/je kind is dè prioriteit. 
Tarieven
Sessies € 70 / uur
Intake € 100 / 1,5 uur 
Schoolverslag € 85
 
Kan de afspraak niet doorgaan, laat dit minstens 24 uur op voorhand weten. Zo niet, zal de afspraak aangerekend worden. 
          
Naamloos-6.jpg
Groepssessies Literatuur, Verhalen & Filosofie

Doorheen het jaar bied ik workshops en plusklassen (5 tot 8 namiddagen) aan voor kinderen tussen 6 en 16 jaar, over filosofie,  (kunst)geschiedenis, feminisme, wetenschap, politiek, literatuur, lezen en schrijven ... Extra uitdaging en voedsel voor het creatieve en nieuwsgierige brein!

Thema-avonden op maat

Ik organiseer thema-avonden rond hoogbegaafdheid, mindset, motivatie, onderpresteren, hoogbegaafdheid in het onderwijs, positieve discipline, ... Je kunt mij ook vragen voor een lezing over een bepaald topic. 

Opleidingen voor leerkrachten / studiedagen voor scholen

Deze opleidingen worden georganiseerd via Hoogbloeier Gifted Academy, het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid waarvan ik partner ben. Op www. giftedacademy.be vind je meer informatie.

Check mijn Facebook-pagina voor activiteiten!

Naamloos-5.jpg
Naamloos-8.jpg
Naamloos-7.jpg
Over mij

 

Ik ben Caroline, filosoof, mama van twee hoogbegaafde kinderen (van wie één uitzonderlijk begaafd (+145) getest), ervaringsdeskundige en begeesterd door de heerlijke complexiteit van het brein.

Tijdens mijn studie in de Wijsbegeerte werd mijn fascinatie voor het brein en de neurologie reeds aangewakkerd. Ook nadien bleef ik me verder verdiepen in de werking van onze hersenen en de psychologie van de mens. Toen ik in 2015 ontdekte dat mijn zoon hoogbegaafd was, opende dat een nieuw hoofdstuk in mijn eindeloze zoektocht naar wat mensen maakt zoals ze zijn, wat hen drijft, hoe onze psyche functioneert en wat ons gedrag bepaalt. Hoge intelligentie, intensiteit en hyperprikkelbaarheid kwamen hoog op de agenda te staan. 


Ik verslond boeken, websites, wetenschappelijke artikels, forums, en ging praten met experten in hoogbegaafdheid. Ik kwam terecht bij Hoogbloeier (expertisecentrum in hoogbegaafdheid) waar ik een verdiepings- en expertopleiding in hoogbegaafdheid volgde. Ik legde een examen af en werd partner van het Hoogbloeier — netwerk.

Ik besloot mijn kennis en ervaring om te zetten in praktijk. Als ervaringsdeskundige ken ik zelf de uitdagingen waar je mee worstelt, als moeder ken ik de moeilijkheden waar kinderen thuis, op school en tussen hun vrienden mee kampen. Ook literatuur, verhalen en filosofie krijgen een belangrijke rol in mijn begeleiding.

In 2022 volgde ik een opleiding 'autismevriendelijke coach' bij Autisme Centraal, om ook dubbel bijzondere profielen beter te kunnen ondersteunen. 

Over mij
Naamloos-9.jpg

* io - is de binnenste van de vier grote manen van de planeet Jupiter. De maan werd op 8 januari 1610 door Galileo Galilei ontdekt. Simon Marius, die ook de ontdekking opeiste, noemde de maan naar Io, de mythologische dochter van de riviergod Inachus. Deze maan wordt vanwege haar uiterlijk ook wel de pizzamaan genoemd.

bottom of page